Vanaf september 2015 organiseert MPIGO De Luchtballon type 9-onderwijs

Type 9 onderwijs richt zich op kinderen met ASS.

Op basis van onze eigen ervaringen en expertise met kinderen met autisme hebben we een eigen visie en aanpak ontwikkeld, met name het ASS-letterwoord.

      A: Aanpassen van de omgevingsfactoren aan de behoeften van de leerling en aanleren van nieuwe vaardigheden:

-          Structuur in tijd, ruimte en activiteiten binnen een kleine klasgroep op maat van elk individueel kind

-          Geborgen en veilige omgeving

-          Ondersteuning bij het begrijpen van de schoolomgeving

-          Rekening houdend met de zintuiglijke over- en of/of ondergevoeligheid

-          Aanleren van sociale, communicatieve en spelvaardigheden en focus op het vergroten van de redzaamheid

      S: Structureren, verhelderen en visualiseren op maat van elk kind

     S: Stimuleren en benutten van positieve eigenschappen van de leerling en factoren in de omgeving (schoolwerking, leerkrachten, ouders), focus op de verdere ontwikkeling van de sterke kanten en talenten

Copyright © 2014 - MPI De Luchtballon