Type 2 onderwijs:

Binnen type 2-onderwijs wordt onderwijs aangeboden aan kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Onze socialisatieklassen worden ingedeeld rekening houdend met het ontwikkelingsniveau van de kinderen. De doelgroep is echter erg divers. 

Binnen het type 2-onderwijs ligt de nadruk op: 

  • De functionaliteit van de aangeleerde vaardigheden: bv. kloklezen, geldrekenen en persoonlijke gegevens leren schrijven/kopiëren 
  • De persoonlijke redzaamheid: bv. bereiden van voedsel, leren aan- en uitkleden en leren hanteren van bestek
  • Huishoudelijke redzaamheid: bv. huishoudelijke taken leren uitvoeren
  • Maatschappelijke redzaamheid: bv. leren boodschappen doen en leren zich veilig te gedragen in het verkeer
  • Sociale vaardigheden
  • Stimulatie van de communicatie: non-verbaal/verbaal, Spreken met Ondersteuning van Gebaren (SMOG) en ondersteunende communicatie

Leerlingen met een type 2-attest worden in een pedagogische eenheid, met maximum 9 leerlingen, voorbereid op een toekomst binnen het Buitengewoon Secundair Onderwijs onderwijsvorm OV1 of OV2. Sommige kinderen stromen ook door naar BuSO OV3. De bedoeling van OV1 is het voorbereiden op wonen in een beschermde leefomgeving. Binnen OV2 worden de kinderen voorbereid op een tewerkstelling in een beschermd arbeidsmilieu. 

De lagere afdeling type 2 bestaat uit de volgende klassen : 

               Regenboog                   Maan                   Ster                          Wolk                          Zon           

 RegenboogMaanSterWolkZon
 
 
Voor meer info over onze autiwerking bekijk onze powerpoint: klik hier

Copyright © 2014 - MPI De Luchtballon