MPIGO De Luchtballon is een school voor Buitengewoon Basisonderwijs. Onze school richt zich tot jongens en meisjes met speciale noden. Elke leerling is anders en vraagt een individuele begeleiding op zijn/haar ontwikkelingsniveau, op zijn/haar tempo. 

Binnen onze school staat een team van gemotiveerde mensen klaar om samen met uw kind op weg te gaan. Ons team bestaat uit leerkrachten, kleuterleidsters, kinderverzorgsters, orthopedagogen, ergotherapeuten, kinesisten, logopedisten en een verpleegkundige. 

Onze school draagt welbevinden hoog in het vaandel. Een kind kan maar ontwikkelen als hij/zij zich goed voelt. Welbevinden beschouwen wij als een hefboom voor de ontwikkeling. We besteden daarom veel aandacht aan sociale vaardigheden en de emotionele ontwikkeling van uw kind!

Voor meer informatie over onze POWER-visie

Wij organiseren kleuteronderwijs voor kinderen met:

•   Een verstandelijke beperking (type 2-attest)
•   
Gedrags- en emotionele problemen (type 3-attest)
•   Kinderen met ASS en een (rand-)normale begaafheid (type 9-attest)

Wij hebben een speelleerklas voor kinderen met:

•   Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften (type basisaanbod)
•   Gedrags- en emotionele problemen (type 3-attest)

•   Kinderen met ASS (type 9-attest)

Wij organiseren lager onderwijs voor kinderen met:

•   Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften (type basisaanbod)
•   Een matige tot ernstige verstandelijke beperking (type 2 - attest)
•   Gedrags- en emotionele problemen (type 3-attest)
•   
Kinderen met ASS (type 9-attest)


 

 

 

Copyright © 2014 - MPI De Luchtballon