Kleuteronderwijs: 

Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden kunnen kleuters instappen in het kleuteronderwijs. Met een attest buitengewoon onderwijs kunnen ze vanaf die leeftijd op elk moment de instap maken in het buitengewoon kleuteronderwijs. Deze kinderen kunnen tot de leeftijd van 6 jaar (uitzonderlijk tot 7 of 8 jaar) in het buitengewoon kleuteronderwijs blijven. Het CLB beslist, samen met ouders en school, over het attest buitengewoon onderwijs en over eventuele verlenging van kleuteronderwijs.

In MPI De Luchtballon bieden wij kleuteronderwijs aan kinderen met een attest buitengewoon onderwijs type 2, type 3 en type 9. Type 2 biedt onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking, type 3 aan kinderen met gedrags- of emotionele problemen, type 9 aan kinderen met een normale begaafdheid en een autismespectrumstoornis. Voor type 2 volgen wij de ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs type 2 van het GO! Voor type 3 en type 9 volgen wij de eindtermen kleuteronderwijs. De kinderen krijgen dus inhoudelijk dezelfde leerstof aangeboden als in het gewoon onderwijs, maar met extra ondersteuning.

De kleuters hebben een aparte unit, waar zij een eigen speelplaats hebben (ingedeeld in verschillende zones) en een eigen eetzaal. Er zijn drie kleuterklasjes en er is een snoezelruimte, waar kinderen tot rust kunnen komen en zintuiglijk geprikkeld worden.

-          Bij: klasje voor kleuters type 3 en type 9

-          Vogel: klasje voor kleuters type 2

-          Vlinder: klasje voor kleuters type 2

 

Er is paramedische ondersteuning door een kinderverzorgster, ergotherapeuten, logopedisten, kinesisten en een orthopedagoge.

In het kleuteronderwijs leggen wij een stevige basis voor het lager en later het secundair onderwijs, op maat van elk individueel kind. Wij maken voor alle kinderen gebruik van een auti-aanpak, met visuele ondersteuning, eendoostaken, foldertaken, kleurensystemen, matchsystemen, daglijnen met voorwerpen, foto’s en picto’s en aparte hoekjes. De klasjes zijn klein (maximum 9 kinderen) en worden aantrekkelijk maar prikkelarm ingericht.

Wij leggen de nadruk op:

-          De communicatie, verbaal of non-verbaal.

-          De fijne motoriek.

-          Indien nodig zindelijkheidstraining.

-          Zelfredzaamheid.

-          Werkhouding en luisterhouding.

-          Spelontwikkeling.

-          Sociale vaardigheden.

Er wordt gezocht naar de juiste begeleiding op maat van elk kind. Wij willen dat elke kleuter zich goed voelt en zich in een aangename, rustige omgeving kan ontplooien en voorbereiden op de lagere school.


 

 

Aparte speelplaats:

Wie bieden onze kleuters een aparte speelplaats aan ingedeeld met speelzones.

Onze kleuterafdeling bestaat uit 4 kleuterklassen:

    Vlinder            Vogel               Bij                  Libelle

                 

 

Voor meer info over de autiwerking bekijk onze powerpoint: klik hier

 

Copyright © 2014 - MPI De Luchtballon