Team

  • Onderwijzend personeel
    • Voor het BaO gaat het over kleuteronderwijzer en onderwijzer
    • Voor het SO gaat het over leraar secundair onderwijs
  • Paramedisch personeel: logopedist, kinesitherapeut, ergotherapeut
  • Psycho-pedagogisch personeel: psycholoog, orthopedagoog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014 - MPI De Luchtballon