OT14

We onderscheiden ondersteuning voor 2 doelgroepen:

1) Ondersteuning van scholen voor gewoon onderwijs met leerlingen met een gemotiveerd verslag, verslag of inschrijvingsverslag type 2 (verstandelijke beperking), 4 (motorische beperking), 6 (visuele beperking => niet door ons ondersteund) of 7 (auditieve beperking)

2) Ondersteuning van scholen voor gewoon onderwijs met leerlingen met een gemotiveerd verslag, verslag of inschrijvingsverslag type basisaanbod (type 1 en 8 in afbouw), 3 (emotionele of gedragsstoornis) , 7 (spraak- of taalontwikkelingsstoornis) of 9 (autismespectrumstoornis) .

De inhoud van de ondersteuning wordt vertaald naar een concreet plan van aanpak met inbegrip van evaluatie en bijsturing. De trajecten lopen voor leerlingen en ondersteunt effectief op de klasvloer. Ondersteuners hebben zo een goed zicht op de klaspraktijk, klasmanagement, interactie en didactiek.

Copyright © 2014 - MPI De Luchtballon