Inhoud

Doelgroep T2, T4, T7 auditief

Wekelijkse leerkracht- en/of leerlinggerichte ondersteuning

 Multidisciplinair met een link naar de klasvloer

üAanpassingen implementeren i.f.v. de ondersteuningsvraag

üLeerling: activiteiten, materialen en functionaliteit

üLeerkracht: werkvormen, planning, systemen

üOndersteuning 2x evalueren samen met ouders, CLB en school en bijsturen.

 

  

Doelgroep BA, T3, T7, T9

In de eerste plaats leerkrachtgericht en teamgerichte ondersteuning, enkel waar nodig tijdelijke leerlinggerichte ondersteuning.

ü  Teamcoaching en supportteaching op vraag van de leerkracht of het schoolteam om de expertise en competentie van de leerkracht te versterken.

ü  SAMEN zoeken naar aanpassingen of methodes om de leerling, klasgroep of leerkracht te ondersteunen.

ü  Ondersteuning op schoolniveau samen met de school en het CLB evalueren en bijsturen.

Copyright © 2014 - MPI De Luchtballon