Info

Historiek

Al 37 jaar wil de overheid leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ondersteunen. Dit vanuit de inclusie-gedachte dat niet ieder kind met een zorgnood naar het buitengewoon onderwijs hoeft te gaan.

GON, ION en waarborgregeling zorgden voor een nauwe samenwerking van scholen gewoon, buitengewoon en hun partners, ongeacht het net.

Organisatiestructuur ‘18 - ‘19

Provinciale ondersteuningsnetwerken GO!

Het GO! heeft over heel Vlaanderen 8 netwerken opgestart, ook in Limburg.

Elk (provinciaal) netwerk heeft een contactschool.

Voor ons is dat BSBO De Bloesem in Sint Truiden.

De contactschool vervult de rol van administratief doorgeefluik (samenstelling ondersteuningsnetwerk, vacatures…) en heeft geen andere bevoegdheden.

Samenwerkingsverbanden Limburg

Scholengroep 13 (Zuid-Limburg) en scholengroep 14 (Maasland)

  • MPI De Luchtballon valt onder scholengroep 14
  • OT14 is ons ondersteuningsteam

Scholengroep 15 (Noord-Limburg) en 16 (Midden-Limburg)

 

 

 

Copyright © 2014 - MPI De Luchtballon