Aanvraag

De school voor gewoon onderwijs heeft een belangrijke rol bij het formuleren en verduidelijken van de ondersteuningsvragen. Om een ondersteuning aan te vragen moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

  • De school heeft al een zorgtraject opgestart, en binnen brede en verhoogde zorg heeft de school al een aantal maatregelen ingezet.
  • De leerling heeft ondersteuning nodig van iemand met de expertise eigen aan één van de typen buitengewoon onderwijs.

Als u zich zorgen maakt over uw kind, neem dan contact op met uw school. Zij kunnen in samenspraak met het CLB overgaan tot een aanvraag voor ondersteuning.

Dit kan op ieder moment tijdens het schooljaar.

Ondersteuning kan dus flexibel en op maat worden ingezet, naargelang de noden van de leerling of leerkracht.

Het kan afgebouwd en terug opgestart worden en de intensiteit kan fluctueren in de tijd.

Copyright © 2014 - MPI De Luchtballon